Thông số tủ mạng Maxi Rack 42U sâu D800, D1000 và D1100

  25/08/2017

Tủ mạng 42U mang thương hiệu Maxi Rack là sản phẩm của Công Ty CP Công Nghệ Nhất Nam sản xuất. Dùng cho các trung tâm dữ liệu, văn phòng, công ty chứa / đựng các thiết bị viễn thông, thiết bị mạng như server, modem, switch, tổng

Thông số tủ mạng Maxi Rack 36U sâu D600 D800 D1000

  25/08/2017

Đáp ứng theo nhu cầu, xu thế sử dụng dụng của người dung. Maxi Rack đã sản xuất và đưa ra thị trường tủ mạng 36U mẫu "E" có kích thước chiều sấu D800 và D1000, Tất các các tủ 32U đều có chiều rộng là 600mm, theo chuẩn cá

Thông số tủ mạng 32U sâu D600 D800 D1000

  25/08/2017

Đáp ứng theo nhu cầu, xu thế sử dụng dụng của người dung. Maxi Rack đã sản xuất và đưa ra thị trường tủ mạng 32U mẫu "E", Tất các các tủ 32U đều có chiều rộng là 600mm, theo chuẩn các thiết bị 19 inch.

Thông số tủ mạng Maxi Rack 27U sâu D600, D800 và D1000

  24/08/2017

Tủ mạng 27U mang thương hiệu Maxi Rack là sản phẩm của Công Ty CP Công Nghệ Nhất Nam sản xuất. Dùng cho các trung tâm dữ liệu, văn phòng, công ty chứa / đựng các thiết bị viễn thông, thiết bị mạng như server, modem, switch, tổng

Tủ mạng Maxi Rack 20U sâu D600 D800 D1000

  24/08/2017

Tủ mạng 20U trong nhóm Network racks mang thương hiệu Maxi Rack là sản phẩm của Công Ty CP Công Nghệ Nhất Nam sản xuất. Dùng cho các văn phòng, công ty vừa và nhỏ chứa / đựng các thiết bị viễn thông, thiết bị mạng như modem, swi

Tủ mạng treo tường Maxi Rack 15U D500 D600 D800

  24/08/2017

Tủ mạng 15U là loại tủ mạng vừa treo tường lại có thể đặt dưới mặt sàn, tủ mang thương hiệu Maxi Rack là sản phẩm của Công Ty CP Công Nghệ Nhất Nam sản xuất.

Thông số tủ mạng treo tường 10U Maxi Rack D500

  23/08/2017

Đáp ứng theo nhu cầu, xu thế sử dụng dụng của người dung. Maxi Rack đã tung ra thị trường 2 loại tủ mạng treo tường 10U gồm cửa mica và cửa lưới với kích thước chiều sâu D500mm.