Power Distribution Units (PDU) cung cấp giải pháp phân phối điện năng toàn diện cho các thiết bị CNTT, từ thiết bị mạng tới các máy chủ công suất cao.
Với thiết kế đặc biệt dạng thanh đứng (12; 24 outlets) hoặc ngang 1U (6 outlets), các thanh nguồn Maxi Rack thích hợp sử dụng trong các tủ rack 19".
Hệ thống bảo vệ dạng MCB giúp người dùng yên tâm cho các thiết bị hoạt động một cách hiệu quả & an toàn.
Hiển thị