Báo giá tủ mạng Maxi rack 42U 36U 32U 27U 20U 15U 12U 10U 6U

  05/08/2017

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG,

BÁO GIÁ BÁN LẺ TỦ MẠNG MAXI RACK

( Áp dụng từ 1/8/2017 )

STT Hình ảnh Tên sản phẩm Kích thước Đặc điểm & Phụ kiện Đơn vị tính Đơn giá
1 Tủ mạng 42U600x1070-S Tủ mạng 42U600x1070-S 600x1070 Giống hệt 100% mẫu AR3100 của APC: Cửa trước và sau đều là cửa lưới siêu thoáng 90%, Cửa trước là lưới 1 cánh - cánh cong, cưa sau cửa lưới cửa đôi. Các thanh Profile Rails có in rõ từng số "U" và di chuyển được trên suốt chiều sâu của tủ. Cánh hông chia đôi trên/dưới. Tải trọng 1.200KG Chiếc 16.500.000
2 Tủ mạng 42U 600x1000-N Tủ mạng 42U 600x1000-N 600x1000 Cửa trước và sau đều là cửa lưới siêu thoáng 90%, Cửa trước là lưới 1 cánh, cửa Chiếc 13.700.000
3 Tủ mạng 42U 800x1000-N Tủ mạng 42U 800x1000-N  800x1000 Riêng tủ rộng 800mm còn có hệ thống quản lý cáp dọng chạy suốt 2 bên của tủ. Các đặc điểm khác như tủ 42U 600x1000-N ở trên. Chiếc 14.300.000
4 Tủ mạng 42U 1100-E Tủ mạng 42U 1100-E 600x1100 Gồm 4 quạt, 1 PDU x 6 outlets Chiếc 6.072.000
5 Tủ mạng 42U 1000-E Tủ mạng 42U 1000-E 600x1000 Gồm 4 quạt, 1 PDU x 6 outlets Chiếc 5.558.000
6 Tủ mạng 42U 800-E Tủ mạng 42U 800-E 600x800 Gồm 4 quạt, 1 PDU x 6 outlets Chiếc 5.346.000
7   Tủ mạng 36U 1000-E 600x1000 Gồm 4 quạt, 1 PDU x 6 outlets Chiếc 4.862.000
8   Tủ mạng 36U 800-E 600x800 Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets Chiếc 4.620.000
9   Tủ mạng 32U 800-E 600x800 Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets Chiếc 4.317.000
10 Tủ mạng 27U 600x1000-N Tủ mạng 27U 600x1000-N 600x1000

Gồm 4 quạt, 1 PDU x 6 outlets

Cửa trước và sau đều là cửa lưới siêu thoáng 90%, Cửa trước là lưới 1 cánh, cửa sau cửa lưới - cửa đôi. Các thanh Profile Rails có in rõ từng số "U" và dịch chuyển được trên suốt chiều sâu của tủ. Tải trọng 800KG

Chiếc 9.900.000
11 Tủ mạng 27U 600x800-N Tủ mạng 27U 600x800-N 600x800

Gồm 4 quạt, 1 PDU x 6 outlets

Cửa trước và sau đều là cửa lưới siêu thoáng 90%, Cửa trước là lưới 1 cánh, cửa sau cửa lưới - cửa đôi. Các thanh Profile Rails có in rõ từng số "U" và dịch chuyển được trên suốt chiều sâu của tủ. Tải trọng 800KG

Chiếc 9.350.000
12 Tủ mạng 27U 1000-E Tủ mạng 27U 1000-E 600x1000 Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets Chiếc 4.070.000
13 Tủ mạng 27U 1000-E Tủ mạng 27U 800-E 600x800 Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets Chiếc 3.804.000
14 Tủ mạng 27U 1000-E Tủ mạng 27U 600-E 600x600 Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets Chiếc 3.531.000
15 Tủ mạng 20U 1000-E Tủ mạng 20U 1000-E 600x1000 Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets Chiếc 3.459.000
16 Tủ mạng 20U 1000-E Tủ mạng 20U 800-E 600x800 Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets Chiếc 3.217.000
17 Tủ mạng 20U 1000-E Tủ mạng 20U 600-E 600x600 Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets Chiếc 2.970.000
18 Tủ mạng 15U 800-WT Tủ mạng 15U 800-WT 550x800

- Mẫu cửa mica

- Quạt 2 và 1 PDU x 3 outlets

Chiếc 2.508.000
19 Tủ mạng 15U 800-WT Tủ mạng 15U 600-WT 550x600

- Mẫu cửa mica

- Quạt 2 và 1 PDU x 3 outlets

Chiếc 2.256.000
20 Tủ mạng 15U 800-WT Tủ mạng 15U 500-WT 550x500

- Mẫu cửa mica

- Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlets

Chiếc 2.090.000
21 Tủ mạng 12U 500-WT Tủ mạng 12U 500-WT 550x500

- Mẫu cửa mica

- Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlets

Chiếc 1.705.000
22 Tủ mạng 10U 500-WT Tủ mạng 10U 500-WT 550x500

- Mẫu cửa mica

- Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlets

Chiếc 1.342.000
23   Tủ mạng 15U 600-BLK 550x600

- Mẫu cửa lưới

- Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlet

Chiếc 1.947.000
24   Tủ mạng 12U 600-BLK 550x600

- Mẫu cửa lưới

- Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlet

Chiếc 1.463.000
25 Tủ mạng 10U 500-BLK Tủ mạng 10U 500-BLK 550x500

- Mẫu cửa lưới

- Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlet

Chiếc 1.100.000
26 Tủ mạng 6U 450 T-WT Tủ mạng 6U 450 T-WT 550x450

- Mẫu cửa lưới

- Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlet

Chiếc 968.000
27 Tủ mạng 6U 400-BLK Tủ mạng 6U 400-BLK 550x400

- Mẫu cửa lưới

- Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlet

Chiếc 797.000

 

MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NHẤT NAM
Địa chỉ: Lô B13, cụm Làng nghề tập trung Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà nội
Tel: 043.874.6368 / Fax: 043.874.6369 | Email: sales.nhatnamco@gmail.com

Bình luận