3 lợi ích của tủ rack

  17/10/2017    Lượt xem : 722

Thành phần thiết yếu nhất của mạng chắc chắn là máy chủ của bạn và cần được bảo vệ và duy trì. Về mặt kỹ thuật, bạn chỉ cần đặt máy chủ của mình lên bàn làm việc và nó sẽ hoạt động, tuy nhiên nếu bạn muốn tận dụng tối đa, thì bạn nên lưu trữ nó trong tủ r