Các biện phát làm sạch Trung tâm Dữ liệu có thể Bảo vệ Thiết bị và Thời gian hoạt động CNTT

  14/11/2017    Lượt xem : 489

Trung tâm dữ liệu thường được chạy mà không có biện pháp làm sạch tại chỗ. Trong khi làm sạch các mảnh vỡ có thể nhìn thấy rõ ràng làm cho trung tâm dữ liệu trở nên thẩm mỹ về mặt thẩm mỹ, nó không bảo vệ thiết bị CNTT khỏi các chất gây ô nhiễm. Chất gâ

Cách Giảm tiếng ồn trong Trung tâm Dữ liệu

  11/09/2017    Lượt xem : 2129

Bạn có nhận được khiếu nại về tiếng ồn từ kệ máy chủ và thiết bị của bạn? Trong khi một số người cho rằng tiếng ồn là một điều ác cần thiết, bạn chắc chắn có thể thực hiện nhiều bước để giảm và thậm chí loại bỏ tiếng ồn từ phòng dữ liệu của bạn. Các máy c