4 Yếu tố trong chọn tủ mạng treo tường của bạn

  06/11/2017    Lượt xem : 511

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, nhu cầu về mạng của bạn cũng sẽ được mở rộng. Để theo kịp nhu cầu CNTT của bạn , bạn sẽ khám phá sự cần thiết phải đầu tư vào không gian vật lý nơi mà phần cứng và thiết bị của bạn có thể được lưu trữ.