Cáp Ethernet nào Bạn nên Sử dụng - Cat5e, Cat6 hoặc Cat6a?

  15/11/2017    Lượt xem : 3230

Tỷ lệ dữ liệu tăng gấp đôi mỗi 18 tháng. Mặc dù Cat5e có khả năng cung cấp hiệu năng cần thiết mà bạn đang tìm kiếm, bạn có thể quyết định rằng việc kiểm tra mạng trong tương lai bằng cáp Cat6 hoặc Cat6a là một cuộc cược an toàn hơn.

Các loại cáp mạng và cách phân biệt cáp mạng cat6, cat5e, 5e

  17/07/2017    Lượt xem : 4450

Về cơ bản trên thị trường hiện nay có 4 loại cáp mạng: cat5, cat5e, cat6, cat6a. Nhìn chung các loại cáp mạng đều có đặc điểm chung giống nhau, bao gồm 8 sợi cáp nhỏ chia thành 4 cặp dây xoắn đôi với nhau theo quy ước về màu