Cáp Ethernet nào Bạn nên Sử dụng - Cat5e, Cat6 hoặc Cat6a?

  15/11/2017    Lượt xem : 3230

Tỷ lệ dữ liệu tăng gấp đôi mỗi 18 tháng. Mặc dù Cat5e có khả năng cung cấp hiệu năng cần thiết mà bạn đang tìm kiếm, bạn có thể quyết định rằng việc kiểm tra mạng trong tương lai bằng cáp Cat6 hoặc Cat6a là một cuộc cược an toàn hơn.